Download Smart Life mod apk v3.3.6 for Android

имя приложения Smart Life
категория образ жизни
размер 131.8MB
Замечания 3234
издатель Metropolitan Electricity Authority
дробь 6.0
дата публикации 29/07/2022
загрузка Загрузить Mod Apk
Google play Smart Life Google Play

мод меню:

Smart Life

Smart Life Представление игры :

MEA Smart Life เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า โดยสามารถตรวจสอบวันที่จดเลขอ่านค่าไฟฟ้า ตรวจสอบค่าไฟฟ้า วันที่ครบกำหนด และสามารถแสดงตำแหน่งสถานที่ชำระค่าไฟฟ้า ในรูปแบบแผนที่ดิจิตอลและภาพเสมือนจริง

What\’s new เวอร์ชัน 3.0.0

— ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ

— เพิ่มการแสดงผลประวัติการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบกราฟ

— เพิ่มฟังก์ชันคำนวณค่าไฟฟ้าแบบประมาณการ

— เพิ่มฟังก์ชันสมัครบริการของการไฟฟ้านครหลวง

— เพิ่มฟังก์ชันแสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล เป็นต้น

What\’s new เวอร์ชัน 2.0

— ปรับเปลี่ยนหน้าจอในรูปแบบใหม่

— สามารถชำระค่าใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์

— สามารถเรียกดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง

— แจ้งไฟฟ้าดับจากตำแหน่งบ้าน หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องจากตำแหน่งปัจจุบันได้

— แสดงข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้านครหลวง

โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

— ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ใช้สามารถสอบถามค่าไฟฟ้า โดยระบุหมายเลขบัญชีแสดงสัญญา และรหัสเครื่องวัด

— แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของผู้ใช้ไฟฟ้า

— แสดงรายละเอียดค่าไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

o แสดงวันที่จดหน่วยของแต่ละเครื่องวัดไฟฟ้า

o แสดงวันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้า

o แสดงค่าดำเนินการงดจ่ายค่าไฟฟ้า

o แสดงเลขที่บิล

o แสดงจำนวนเงินในแต่ละรอบบิล เรียงตามจำนวนบิลที่ค้างชำระ

o แสดงบาร์โค้ด และ QR Code

— แสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าในรูปแบบแผนที่ดิจิตอล

— แสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าในรูปแบบตาราง และบอกระยะห่างจากสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าแต่ละแห่งกับตำแหน่งปัจจุบัน (Current Location) พร้อมทั้งแสดงเส้นทางไปยังสถานที่ชำระค่าไฟฟ้า

— แสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าในรูปแบบเสมือนจริง (AR: Augmented Reality)

— แสดงข้อมูลประกาศดับไฟ ผู้ใช้สามารถติดตามข่าวสารการประกาศดับไฟฟ้า เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบ ฯ ได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น

— สามารถแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง เรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง ด้วยภาพถ่ายพร้อมพิกัดบอกตำแหน่ง

** ฟังก์ชันเกี่ยวกับแผนที่ หรือการค้นหาตำแหน่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่เขตการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ)

Smart Life Снимок игры :

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life (131.8MB)

About Metropolitan Electricity Authority

View all posts by Metropolitan Electricity Authority →

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *